Hver En Krone

A-kasse

Billigste a-kasse

Overvejer du at skifte a-kasse? Eller er du lige kommet på arbejdsmarkedet, og vil du derfor gerne sikre dig selv med en a-kasse? Så kan vi godt forstå, hvis du lige nu leder efter den billigste a-kasse – for det er bestemt ikke billigt.

Men selvom du måske leder efter den billigste a-kasse, der er på markedet, er der også nogle andre ting, du bør have med i dine overvejelser. For selvom prisen naturligvis gerne må være så billig som muligt, er det vigtigt at vælge en a-kasse, som giver dig den bedst mulige dækning. Der kan nemlig være ret stor forskel på, hvordan den billigste a-kasse og den dyreste a-kasse dækker, og hvad de har af muligheder.

Med det sagt betyder det ikke nødvendigvis, at den billigste a-kasse er den ringeste, eller er den, der giver dig færrest muligheder. Undersøg derfor gerne de enkelte a-kasser for, hvordan du er stillet ved arbejdsløshed eller ved ufrivillig nedgang i arbejdstimer. For her kan de enkelte a-kasser godt skille sig ret meget ud fra hinanden, hvilket er afgørende for dit valg.

Hvad er en a-kasse?

Inden du tilmelder dig en a-kasse, er det fornuftigt med en forståelse om og af, hvad det egentligt er. Helt simpelt fortalt står det arbejdsløshedskasse, som er en forsikring, der kan sikre dig en fornuftig indtægt, hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs. Det er en forening, som sikrer deres medlemmer en fast indkomst, når man af den ene eller anden grund bliver fyret eller selv vælger at sige op (her er der dog tre ugers karantæne). Vil du gerne føle dig sikker og ikke gå og være nervøs for dine udgifter, eller om du kan blive boende i dit hjem, hvis du mister dit arbejde, er det en god ide at melde sig ind i en a-kasse.

Arbejdsløshed kan ramme alle – selv den øverste direktør. Derfor er det fornuftigt, at du uanset stilling eller økonomi tilmelder dig en a-kasse. Det er nemlig for sent at gøre det, når du først har fået en fyreseddel, da man skal have et års anciennitet for at få udbetalt dagpenge. Men, du kan også være heldig at få tilbudt diverse kurser, hvilket ikke er muligt, hvis ikke du er medlem.

I Danmark er der stor tradition for, at man er medlem af en a-kasse med en tilknyttet fagforening. Fordelen er samtidig også, at du kan trække det fra over skatten. Du kommer derfor reelt set ikke til at betale for at være medlem, da dit månedlige fradrag stiger tilsvarende (der er dog sat et maksimum). Der er derfor ingen gode grunde til at lade være med at melde sig ind i en a-kasse.

Hvorfor er det vigtigt med en a-kasse?

Danmark er et dyrt land at leve i, og vi har alle som regel en del faste udgifter, der skal betales hver måned. Derfor har det store omkostninger, hvis man en dag mister jobbet, eller man som nyuddannet står helt uden indtægt. Det er på ingen måder sjovt, da eneste mulighed så er kontanthjælp, hvilket kan være meget svært at leve af – og så må man ingen opsparing have.

Ved at vælge selv den billigste a-kasse og fagforening kan du sikre dig en fast indkomst hver måned i en længere periode. Det giver dig tid til at finde et nyt arbejde eller til at opkvalificere dig med diverse kurser, som du ofte kan få helt gratis gennem a-kassen. Der er ingen grund til at holde igen med at tilmelde sig den billigste a-kasse, da det er nemt og hurtigt at finde en, der matcher din branche og situation.

Selv som studerende er det fornuftigt at melde sig ind, da det er gratis at være medlem hos langt de fleste a-kasser. Og har du været det igennem din studietid, og i minimum 1 år, har du mulighed for at modtage dagpenge fra den første dag, du er færdiguddannet og ikke har sikret dig et job på hånden.

Hvad er den billigste a-kasse?

Når det er sagt, er det for mange naturligt at se på, hvad der er den billigste a-kasse. Her er Det Faglige Hus ofte en af de billigste kandidater, da de for kun 548 kroner om måneden tilbyder både a-kasse og fagforening. Ønsker du den billigste a-kasse uden fagforening, kan du se, om Akademikernes A-kasse er noget for dig, da deres kontingent kun koster 444 kroner om måneden. Her er der dog nogle specifikke krav for at være medlem, hvilket ikke i samme grad gælder for Det Faglige Hus.

Som du kan se på vores liste ovenfor, varierer priserne for en a-kasse ikke ret meget. Det forholder sig sådan, da priserne for at være medlem af en a-kasse er reguleret af staten. Det, der derfor som regel varierer i prisen, er det, du skal betale i administrationsomkostninger og lignende. Her kan der nemlig godt være en forskel i prisen alt efter, hvilke krav de sætter til deres medlemmer.

Du kan derfor ikke nødvendigvis vælge en a-kasse efter, hvilken der er den billigste, da det ikke nødvendigvis er muligt for dig at blive medlem der – eller også er der en anden a-kasse, der stiller dig bedre. Se derfor også gerne på medlemsfordele, da det kan være den afgørende forskel.

Hvad er den billigste a-kasse for studerende?

Som tidligere nævnt er det som studerende som oftest muligt at være gratis medlem af en a-kasse. Det gælder uanset, om du lige er startet på din uddannelse, om du er i praktik eller er i gang med et elevforløb. Så længe du er studerende og opfylder visse krav, er det muligt for dig at være gratis medlem. Derfor er det en stor fordel, at du melder dig ind i en a-kasse, så snart du starter på din uddannelse, så du er sikker på ikke at glemme det og også sikrer dig, at du får optjent et års anciennitet.

For at blive gratis medlem af en a-kasse som studerende, skal du opfylde disse krav:

  • Du skal være under 30 år
  • Dit studie skal vare mindst 18 måneder
  • Du må ikke modtage andre forsørgelsesmidler fra det offentlige end SU

Opfylder du ovenstående krav, kan du være gratis medlem i op til fem år og derfor være medlem, mens du f.eks. tager din bachelor og kandidatgrad. Du skal dog være opmærksom på, at du maksimalt må tjene 228.996 kroner (2020) om året inklusive din SU.

Er du over 30 år, gælder der nogle andre regler, som du bør forhøre dig om hos de a-kasser, du har udset dig. Det er ikke umuligt at få gratis medlemskab, men da man som 30-årig typisk står i en anden livssituation, kan der være nogle ting, der skal tages forbehold for. Ring derfor gerne ind til forskellige a-kasser og hør nærmere om deres krav.

Husk at tegne et medlemskab med både a-kasse og fagforening

Når du er på udkig efter den billigste a-kasse, bør du også samtidig kigge efter den billigste a-kasse og fagforening, da det ikke er en samlet pakke. Der er desværre stadig mange danskere, der helt fejlagtigt tror, at de tilmelder sig en fagforening i det øjeblik, de betaler for en a-kasse. Men sådan hænger det ikke sammen. Det er to vidt forskellige ydelser, som du selv aktivt skal tilvælge for at få.

Det hænger sådan sammen, fordi der i Danmark er frit valg, når det kommer til valg af fagforening og a-kasse. Finder du derfor den billigste a-kasse hos Det Faglige Hus, er du samtidig velkommen til at tilmelde dig den billigste fagforening et andet sted. Du behøver derfor ikke nødvendigvis vælge a-kasse og fagforening samme sted, selvom det for de fleste giver mest mening.

Det er ikke noget, alle verdens borgere er forundt, da det er den danske velfærdsmodel, der gør den frihed muligt. Det er dig derfor frit for, om du ønsker begge dele, en af delene eller ingen af dem.

Hvad er forskellen på en a-kasse og en fagforening?

Som tidligere nævnt er en a-kasse en arbejdsløshedskasse, der giver dig sikkerhed omkring en indtægt i en tidsbegrænset periode, hvis du skulle gå hen og være uden arbejde. Dette koster et månedligt gebyr, som du kan få et skattemæssigt fradrag for hver eneste måned.

En fagforening er derimod en organisation, som hjælper dig, hvis du skulle gå hen og møde udfordringer på din arbejdsplads. Står du derfor i en situation, hvor du ikke får den rette løn, at du modtager dine penge for sent hver måned, eller at du måske er blevet uretmæssigt fyret, kan du hente juridisk hjælp fra din fagforening. På vegne af dig forhandler din fagforening med din chef eller forhandler løn på vegne af din faggruppe ved overenskomstforhandlinger.

En fagforening er derfor rigtig god at have i ryggen, når du bliver aktiv på arbejdsmarkedet, da du dermed ikke står alene, når noget uretmæssigt opstår. Det sikrer, at du ikke behøver tage kampen op alene, eller du må finde dig i at blive snydt, fordi du ikke har nogle ressource- og juridisk stærke mennesker bag dig.

Netop derfor bør du altid tegne et medlemskab, der både inkluderer en a-kasse og en fagforening, når du leder efter den billigste a-kasse. For det gavner dig på alle mulige områder.

Hvad koster en fagforening så?

Fagforeninger koster ikke lige så meget i medlemskab som en a-kasse, da den ikke skal udbetale penge til dig ved arbejdsløshed. Derfor kan du nøjes med at slippe alt fra 50 kroner om måneden til 167 kroner om måneden til en fagforening. Det er ikke mange penge, når de i princippet kan sikre, at du retmæssigt får dine feriepenge, at der ikke sker fejl på din lønseddel eller noget tredje, som har betydning for din indkomst og udbetaling. Det er derfor ikke penge, der er værd at spare væk, da det i sidste ende kan sikre dig ret mange penge ekstra til dig selv hver måned, hvis der bliver opdaget en fejl.

Den billigste a-kasse og fagforening er i øjeblikket Det Faglige Hus og CA. Går du derfor efter det billigst mulige, er det oplagt at starte med at undersøge, hvad disse organisationer kan tilbyde dig af hjælp og fordele.

Kan man være medlem af den billigste a-kasse som selvstændig?

Flere af a-kasserne på vores liste ovenfor henvender sig også til selvstændige. Flere af disse er i den helt billige ende såsom Det Faglige Hus og Frie. Det er dog ikke helt nemt at være medlem af en a-kasse som selvstændig, da der gælder nogle helt andre optjeningskrav til dagpengeretten.

For at kunne modtage dagpenge fra en a-kasse som selvstændig skal du stoppe med at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Det betyder derfor, at du ved modtagelse af dagpenge skal lukke eller overdrage din virksomhed. Dette er der ikke mange selvstændige, der har lyst til, da grunden til behovet for dagpenge som regel er, at der ikke er kunder nok, eller der er noget udefrakommende, som har haft indvirkning på omsætningen.

Udover en a-kasse kan det som selvstændig derfor også være en god ide at kigge sig om efter en løsning, der går ind og dækker indkomst ved sygdom eller andet, men som ikke kræver en total nedlukning af virksomheden.

Der er mange regler på området, når man er selvstændig. Kontakt derfor gerne nogle af a-kasserne ovenfor for at høre om deres krav og regler, når det kommer til selvstændige.

Samme dagpengesats ved alle a-kasser

Uanset om du vælger den dyreste eller Danmarks billigste a-kasse, får du den samme dagpengesats. Ved at vælge en dyrere a-kasse får du derfor ikke adgang til en forhøjet dagpengesats, da denne er reguleret og fastsat af staten. Det kan derfor fint give mening at gå efter den billigste a-kasse, hvis det er det, du har det bedst med.

Det afgørende for din dagpengesats er i stedet din tidligere indtægt. A-kassen går her ind og kigger på de sidste 24 måneder og udvælger de 12 måneder, hvor du tjente mest. På baggrund af de 12 måneder, bliver der udregnet et gennemsnit, som de bruger til at bestemme, hvor meget du har ret til i dagpenge.

Ligger din indtægt i gennemsnit på cirka 23.047 kroner om måneden, får du den højeste dagpengesats, som er 19.083 kroner (2020). Tjener du mindre end dette om måneden, bliver dagpengesatsen svarende til 90% af din tidligere gennemsnitlige månedsløn. Det er derfor ikke lutter lagkage at være på dagpenge, da langt de fleste vil føle en betydelig nedgang i udbetalingen hver måneden. Netop derfor vælger mange også at tegne en privat lønsikring, som giver dem en højere udbetaling hver måned, end hvad dagpenge kan give – såfremt man naturligvis tjener mere end den højeste dagpengesats. Ellers giver det ikke mening at tegne en lønsikring.

Dagpengesatserne bliver hvert år reguleret og fastsat af Beskæftigelsesministeriet.

Kan man arbejde samtidig med, man får dagpenge?

Som medlem af en a-kasse kan du faktisk arbejde ved siden af dine dagpenge. Det lyder måske lidt mærkeligt, men der er også nogle meget skrappe regler omkring det, som sikrer, at der ikke bliver fusket med det.

Er du f.eks. nyuddannet med et studiejob som din eneste indtægtskilde, kan du godt modtage dagpenge ved siden af. Her skal du bare være opmærksom på, at penge der er tjent efter endt uddannelse, ikke kan gå uden for karensperioden, som er venteperioden uden ret til dagpenge.

Vil du gerne beholde dit studiejob, fordi du er glad for det, men kan du ikke leve af det, kan du ansøge om supplerende dagpenge. I den periode modtager du dagpenge, hvis du opfylder en række krav om at søge fuldtidsstillinger hver uge, møder ind til samtaler på jobcentret med flere. Derudover er det også et krav, at du skal have en fritstillingserklæring fra dit studiejob, så du kan fratræde studiejobbet med én dags varsel, hvis du bliver tilbudt et fuldtidsjob.

Det er derfor ikke nødvendigt at opsige et deltidsjob for at kunne få ret til dagpenge. Forhør dig dog hos a-kassen om, hvad de helt specifikke regler er, så du ikke risikerer at komme i klemme eller misforstå noget.

Så længe kan du få dagpenge

For at undgå at dagpenge bliver en sovepude og en fast kilde til indtægt, kan man som ledig kun modtage dagpenge i en tidsbegrænset periode. Udgangspunktet for alle ledige er 2 år og nærmere bestemt 3.848 timer. Dog er der også mulighed for at få forlænget dagpengeperioden med op til et år, som svarer til 1.924 timer, hvis du undervejs i dagpengeperioden arbejder. Får du derfor en måneds vikarbejde, får du to ekstra måneder med dagpenge, ligesom en times arbejde, giver dig to timer med dagpenge. Derfor kan du arbejde dig til en længere dagpengeperiode med korte arbejdsforhold, hvis ikke det er muligt at finde noget fast lige nu og her.

Hvor meget du har arbejdet, og hvor længe du har tilbage af dagpengeperioden, har din a-kasse helt styr på. Er du derfor i tvivl, kan du altid ringe til dem for at få et overblik.

Det er dog aldrig helt fornøjeligt at være på dagpenge, da der foreligger nogle krav om aktivering inden for en vis periode, et vist antal af møder, og at du ugentligt skal søge mindst to jobs. Det kan være stressende, hvis man gerne vil have lidt ro på og komme sig ovenpå en dårlig oplevelse med en fyring eller lignende. Det er dog, hvad kravene er, og de kan som regel ikke fraviges.

Dog skal du heller ikke gå og bekymre dig, hvis ikke du kan få et job lige med det samme, da du hver måned er sikret en fast indkomst, så længe du bare overholder de krav og regler, der er på området. Du skal dog også selv huske at udfylde dit dagpengekort hver måned og godkende det – ellers får du ikke pengene udbetalt.

Sådan skifter du a-kasse

Ønsker du af den ene eller anden grund at skifte til en anden og måske billigere a-kasse, end hvad du har lige nu, er det heldigvis meget nemt og ligetil at gøre. Det første du skal gøre, er naturligvis at vælge en anden a-kasse. Her har vi gjort det nemt for dig, da vi ovenfor har listet de billigste a-kasser i Danmark.

Det er ikke farligt at skifte a-kasse, da du beholder din anciennitet. Den bliver flyttet med over til den nye a-kasse. Så har du et års anciennitet, og bliver du derfor arbejdsløs om to måneder, er du dækket ind.

Det er ganske enkelt at skifte a-kasse og kræver også kun nogle ganske simple trin:

  • Ring eller skriv til den nye a-kasse og meddel dem, at du gerne vil være medlem.
  • Når de har de nødvendige oplysninger, ordner den nye a-kasse skiftet for dig. Du behøver derfor ikke gøre mere.
  • Når du er skiftet, har du de samme rettigheder som før.

Er du derfor ikke tilfreds med servicen, eller vil bare gerne have det billigste a-kasse kontingent, kan du sætte gang i det allerede i dag. Er du ikke sikker på, hvilken du gerne vil skifte til endnu, er du velkommen til at tjekke de a-kasser ud, som vi har listet ovenfor.

Tilmeld dig en a-kasse og fagforening i dag

Der er kun gode grunde til at tilmelde sig en a-kasse og en fagforening, da det dækker dig økonomisk i trange tider og giver dig hjælp, når du har allermest brug for det på din arbejdsplads. Med retten til et skattemæssigt fradrag hver måned, som du kan skrive på din selvangivelse, er der ingen grund til ikke at tilmelde dig den billigste a-kasse allerede i dag. Det vil ikke være noget, du kommer til at mærke på din økonomi – kun positivt, hvis det viser sig, at fagforeningen finder en fejl på din lønseddel, eller det viser sig, at du i en længere periode har fået for lidt i løn.

A-kasserne på vores liste er alle anerkendte og godkendte a-kasser. Du kan derfor trygt tjekke dem nærmere ud og kontakte dem i tilfælde af, at du finder deres service, priser og medlemsfordele interessante. Det tager ikke meget af din tid og kan være det, der gør hele forskellen, hvis du på et tidspunkt går hen og bliver arbejdsløs.