Hver En Krone

Få mere ud af dine investeringer i indekser

Der kan være mange måder, hvorpå du kan styrke din investering og muligheder for at få afkast. Én måde du kan få indsigt i markedet og blive klar over, hvor og hvornår du bør og ikke bør handle, kan være ved at beskæftige dig med aktieindekser –  eller ”aktiemarkeds-indekser”, som nogle også kalder det. De såkaldte aktieindekser kan både være et mål for den generelle værdi af aktiemarkedet, men kan samtidig siges at tilhøre en handelsform, nemlig indekshandel.

Indekshandel

Et indeks kan helt forenklet forklares som værende et givent antal aktier i en gruppering – hver af disse aktier kan købes alene, men man kan også vælge at handle hele indekset. Dette indeks kan enten stå for at repræsentere en given del af et marked eller et marked i sin helhed.

For at beregne niveauet for et bestemt indeks forholder man sig til de pågældende priser på alle de aktiver, som er en del indekset. Dette er også forklaringen på hvorfor, det er ændringen i aktiverne, som udgør det respektive indeks, der vil resultere i et fald eller en stigning i værdien for indekset. Med hensyn til at handle med indekser minder dette meget om at handle med samtlige andre former for CFD-produkter.

Hvad er aktieindekser?

Udover at beskæftige sig med indekser gennem indekshandel kan man også se på aktieindekset – dette kan siges at være måling af værdi snarere end et faktisk aktiv. Dette aktieindeks er et mål for den generelle værdi af aktiemarkedet eller dele heraf, som er fastlagt ud fra gennemsnitlige priser.

Dette gennemsnit er et såkaldt ”vægtet gennemsnit”, som betyder, at de dyre værdipapirer vægter mere end de værdipapirer, som har en lav pris – de dyre værdipapirer får altså større indflydelse på aktieindekset end dem med lav pris.

To veje

Du kan måske fornemme, hvordan det er muligt at gå ad to veje med udgangspunkt i indekser. Alt efter din situation kan du vælge, hvordan du ønsker at inddrage indekser i din handel. Måske du bare ønsker at inddrage aktieindekset som en guideline til at beskrive og forstå markedets sundhed og tilstand samt til sammenligning af afkastet på forskellige investeringer.

Vil du gå mere aktivt til værks, kan du påbegynde din indekshandel, når du ønsker. Første skridt vil være at oprette en konto hos din foretrukne broker. Såfremt du har sat dig godt ind i indekshandel, kræver det blot en konto at komme i gang allerede i dag.

Indekshandel